رییس موسسه بین المللی مطالعات اسلامی مالزی

روحانی رساننده پیام اعتدال به جهان/ روحانی برای ملت ایران برکت است

کد N342265