شرکت ایتالیایی ˈانیˈ کارکنانش را از عراق خارج نمی کند

شرکت انی,خروج کارکنان

تهران - ایرنا - شرکت نفت و گاز ایتالیا موسوم به ˈانیˈ روز دوشنبه اعلام کرد که کارکنانش را از عراق خارج نمی کند، اما تحولات در این کشور را به دقت زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از میلان،سخنگوی این شرکت اظهار داشت : در حال حاضر انی کارکنان خود را از عراق خارج نمی کند، اما این شرکت بر اوضاع در این کشور به دقت نظارت دارد.

نیروهای گروه داعش در روزهای اخیر بخش هایی از عراق را تحت کنترل خود درآورده اند و باعث بروز نگرانی هایی درخصوص مورد تهدید قرار گرفتن تولید نفت در این کشور شده اند.

شرکت نفت و گاز انی ایتالیا در جنوب عراق فعالیت دارد.

رسانام**9109 ** 1447*1547
کد N340649