حزب اسلام جمهوری آذربایجان اقدامات تروریستی گروه داعش را محکوم کرد

عراق93

باکو- ایرنا- ˈحزب اسلامˈ جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اقدامات تروریستی و تهدیدات عناصر وهابی گروهک ˈداعشˈ به منفجر کردن اماکن متبرکه شیعیان در عراق را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، دراین بیانیه آمده است:ˈتهاجم اخیر گروه تروریستی ˈداعشˈ وابسته به القاعده به عراق، تصرف شهر موصل، قتل عام وحشیانه افراد بی گناه و انتخاب شیعیان و اماکن متبرکه، زیارتگاهها و قبور اهل بیت (ع) در شهرهای مقدس شیعه از جمله سامرا، نجف و کربلا به عنوان هدف اصلی مبارزه این گروه موجب نگرانی و خشم حزب اسلام جمهوری آذربایجان شده و این حزب حوادث مزبور را تقبیح و محکوم می کندˈ.

این بیانیه می افزاید:ˈبرای ما کاملا روشن است که پشت این جنایتکاران تشنه خون چه نیروهایی قرار دارند و اقدامات وحشیانه تروریست های سلفی و وهابی که به اسم خدا انجام می گیرد، صرفا یک پرده پوشی استˈ.

در این بیانیه به استفاده ابزاری از داعش از سوی مثلثˈرژیم صهیونیستی ،آمریکا و غربˈ برای تحقق بخشیدن به طرحهای خود در منطقه اشاره و تاکید شده است : طرح تجزیه عراق مدتها پیش در غرب تهیه شده بود و حتی نقشه های منطقه با تغییرات جدی در مرزهای کشورها را چاپ کرده و منتظر این فرصت بودند. استقبال سطح بالا از رهبر تروریستهای معارض دولت سوریه در آمریکا، مذاکرات وی با رییس جمهور و اعضای کنگره آمریکا و وعده کمکهای تسلیحاتی و مالی به تروریستها چهره باطنی آمریکا را برملا کرد. اکنون فلاکت هایی که غرب به اسم دموکراسی برای ملتها به ارمغان آورده برای جامعه جهانی مانند روز روشن است.

در این بیانیه آمده است :ˈ پاسخ منفی انگلستان و سپس آمریکا به درخواست کمک دولت عراق کاملا نشان داد که در واقع چه نیروهایی پشت ˈ داعشˈ قرار دارند. آنها پشت این قاتلین مخفی شده و مترصد تغییرات اساسی در نقشه سیاسی دنیا، استقرار دولتهای دست نشانده در سراسر منطقه و کنترل منابع انرژی جهان هستند که عمدتا در کشورهای عربی قرار دارد. ولی فراموش می کنند که با ترویج تروریسم و روانه کردن آنها به سوی انسانهای بی گناه پایان خودشان را نزدیکتر می کنند. چرا که هر کنشی، واکنشی به همراه دارد و لذا آنها برای دریافت پاسخ اعمال خودشان زیاد منتظر نخواهند ماند.

قلدرهای مسلح این بار پس از آنکه شکست خورده و عقب رانده شدند، سلاح های خود را به سوی صهیونیستها و امپریالیسم ریاکار غرب نشانه خواهند رفتˈ.

حزب اسلام جمهوری آذربایجان تهدید علنی داعش علیه جهان اسلام از جمله جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی دیگر از مسایل نگران کننده خوانده و یادآوری کرده است که علیرغم هشدارهای گذشته این حزب در مورد ضرورت تشدید مبارزه با طریقت های غیر رایج در این کشور، دوایر رسمی این هشدار را جدی نگرفته اند.

گفتنی است ، اعضای گروه داعش در شبکه های اجتماعی خود نقشه های ترکیه و جمهوری آذربایجان را در زمینه سیاه و با آرم ˈ لا اله الا الله ˈ و تصویر مهر متعلق به حضرت محمد (ص) به عنوان بخشهای از قلمرو استیلای خود معرفی کرده اند.

خاورم*1206*1547
کد N338922