اندیشمند آذری: داعش ابزار غربی ها برای متلاشی کردن کشورهای اسلامی است

جمهوری آذربایجان

باکو- ایرنا- ˈشاهین حسنلیˈ الهیات شناس برجسته جمهوری آذربایجان گفت که گروه تروریستی ˈداعشˈ ساخته و پرداخته غرب برای متلاشی کردن کشورهای اسلامی با هدف تصاحب ثروت آنان است.

اندیشمند دینی جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، داعش را بقایای گروههای افراطی دانست که پس از شکست در سوریه و موفق نبودن در نیل به اهدافشان در آن کشور ، عراق را به عنوان مکانی برای تحقق بخشیدن به اهداف و اجرای طرح های خرابکارانه خود انتخاب کرده اند.

وی با ابراز اطمینان به برخورداری این گروه ها از حمایت غرب، متلاشی کردن کشورهای مسلمان از درون توسط این گروههای افراطی با هدف تسلط بر ثروت های طبیعی این کشورها را از اهداف مورد نظر غرب در حمایت از ˈداعشˈ دانست و افزود: دامن زدن به کشمکش های مذهبی در کشورهای مسلمان از اهداف حامیان و گروههای تروریستی و تکفیری است.

به گفته حسنلی، گروههای افراطی معارض در عراق که با ادعای پایبندی به یک مذهب مشخص، مذهب تشیع را هدف حمله قرار داده و تهدید به انفجار اماکن متبرکه کرده اند، وانمود می کنند تعرضی علیه اهل سنت انجام نداده اند و به این روش قصد دامن زدن به اختلاف و دشمنی بین شیعه و سنی را دارند.

امام جماعت مسجد ˈمشهدی داداشˈ باکو و رییس انجمن فرهنگی ˈمعنوی دنیاˈ گفت: این گروه افراطی در واقع هیچ ارتباطی با مذاهب اسلامی نداشته و صرفا به اسم دین در پی تضعیف و متلاشی کردن اسلام از داخل جوامع مسلمان هستند.

حسنلی از رفتار برخی از رهبران کشورهای غرب که با مقصر جلوه دادن دولت ˈنوری المالکیˈ در ایجاد خصومت مذهبی در عراق سعی در مشوش کردن اذهان عمومی دارند، افزود: ادعاها در مورد اعمال فشار شیعیان علیه اهل سنت در عراق به عنوان عامل ایجاد وضعیت متشنج کنونی در آن کشور بی پایه و اساس است.

به عقیده این فعال دینی جمهوری آذربایجان، تحرکات گروه های افراطی و تکفیری در عراق در جهت تضعیف جهان اسلام و ایجاد رویارویی مذهبی بوده و از منظر حفظ منافع برخی از کشورهای غربی قابل ارزیابی است.

خاورم*1206** 1010
کد N338896