احضار رئیس حزب امت کویت به اتهام همسویی با داعش

تحرکات داعش در عراق‬

رئیس حزب امت کویت به سبب همسویی با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام از سوی دستگاه های امنیتی احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای کویت اعلام کرد: حاکم المطیری رئیس حزب امت برای بازجویی به سبب مطالبی که در صفحه تویتر خود در همسویی با داعش نوشته است به سازمان امنیت کویت احضار شد.وی نوشته بود: مدت زمان زیادی به طول نمی انجامد که ما داعش را در مرزهای کویت خواهیم دید.

این در حالی است که دفتر حزب امت کویت اعلام کرد که حساب تویتر رئیس این حزب هک شده است.

از سوی دگیر شافی سلطان العجمی درباره خطر داعش در کویت و دیگر مناطق هشدار داد.

این در حالی است که خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت درباره نقشه ای که اخیرا از سوی داعش منتشر شده است و کویت نیز در آن است تاکید کرد: ما قبلا درباره خطرناک بودن اوضاع عراق هشدار داده بودیم.داعش نه تنها کویت بلکه همه منطقه را تهدید می کند و نقشه ای که منتشر شده است این موضوع را ثابت می کند.

وی افزود: خطر باقی است و ما باید هوشیار باشیم و به شکل جدی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همکاری کنیم.