با تصویب نمایندگان ؛

دفاتر ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی الکترونیکی می شود/ استعلامات آنلاین خواهد شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد دفاتر ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را به صورت الکترونیکی ساماندهی و ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح جامع حد نگار (کاداستر) کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و امکان پذیری آن تامین شده باشد در زیر مجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند.

همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات سطحی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیکی جایگزین دفاتر موجود می شود.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای الکترونیکی کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود بایگانی کند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی با امضای شخص یا افراد ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری کنند.