عمار الحكیم برای جنگ با داعش لباس رزم به تن كرد

سیاسی

عمار الحكیم پس از پوشیدن لباس نظامی در یكی از مراكز جذب داوطلبان برای رویارویی با گروه تروریستی داعش حضور یافت.

«عمار الحكیم»رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با پوشیدن لباس نظامی به داوطلبان مقابله با گروه تروریستی«داعش»پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اینترنتی صدی الحقیقه،عمار الحكیم پس از پوشیدن لباس نظامی در یكی از مراكز جذب داوطلبان برای رویارویی با گروه تروریستی داعش حضور یافت.

حكیم تاكید كرد كه داوطلبان طایفه‌گرا نیستند و از میهن و تمام طایفه‌ها و قومیت‌های آن دفاع می‌كنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق كه در پاسخ به دعوت مرجعیت دینی برای مقابله با داعش به جمع داوطلبان پیوست تاكید كرد كه داعش در عراق جایی ندارد.

کد N336325