در محل دفتر مجلس اعلای عراق در تهران آغاز شد؛

ثبت نام از عراقی‌های ساكن ایران برای جهاد با داعش

سیاست خارجی

یک مقام آگاه در دفتر نمایندگی مجلس اعلای عراق در تهران از ثبت نام گروهای عراقی برای شرکت در جهاد با گرهگ داعش در عراق خبر داد.

یک مقام آگاه در دفتر نمایندگی مجلس اعلای عراق در تهران از ثبت نام گروهای عراقی برای شرکت در جهاد با گرهگ داعش در عراق خبر داد.

یک مقام آگاه در دفتر نمایندگی مجلس اعلای عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتشار خبری مبنی بر ثبت نام جهت اعزام افراد برای جهاد با نیروهای داعش در عراق گفت: ثبت نام  عراقی های ساکن ایران برای اعزام به عراق برای جهاد با داعش آغاز  گرفته است.

کد N335775