برژینسکی: جهان باید از موضع ایران و ترکیه در مورد افراطیون حمایت کند

ایران در جهان

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در یاداشتی کوتاه خواستار حمایت کشورهای جهان از موضع ایران و ترکیه در مقابله با گروه های افراطی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "زبیگنیو برژینسکی" در مطلبی که در صفحه توئیتر خود متشر کرد می نویسد: نه ایران و نه ترکیه هیچ کدام خواستار توسعه گروه های تروریستی نیستند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. 

برژینسکی مشاور امنیت ملی آریکا در دوران ریاست جمهوری کارتر بود. پیشنهادات برژینسکی به جان اف کندی در بحران موشکی کوبا باعث شد که فعالانه تر در عرصه سیاسی آمریکا وارد شود و در مسائل شوروی و اروپای شرقی به اظهار نظر بپردازد. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۴ آمریکا حامی جانسون بود و در آن دولت بر اساس خصومت قبلی اش با شوروی، در جریان جنگ ویتنام به لیندن جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهادهای گوناگونی داد.