عمار حکیم:

عراق را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی اعلام کرد که این کشور را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با سخنرانی در یکی از پادگان های داوطلبانه مردم این کشور گفت: عراق به گورستان گروه تروریستی داعش تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه گفت که از اهل سنت، مسیحیان و ایزدی ها همچون اهل تشیع دفاع خواهد کرد.

حکیم خاطرنشان کرد: همه باید بدانند ما به دنبال پروژه همزیستی در عراق هستیم و نسبت به احقاق حقوق کسی که حقش ضایع شده است اهتمام می ورزیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: عراق به دوران گذشته و دیکتاتوری و نیز کودتاهای نظامی بازنخواهد گشت و به داعشی ها و تروریست ها مجال جولان در کشور را نخواهیم داد.