خرازی در گفتگوی مشروح با مهر: 

عربستان باید پاسخگوی جنایات علیه ایران باشد/ دولت قبلی یک سال و اندی با آمریکا مذاکره کرد