جمهوری اسلامی ایران خواستار تقویت اقدامات چندجانبه درمقابله با تروریسم شد

سازمان ملل

نیویورک، ایرنا - کارشناس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل درنشست امروز مجمع عمومی که به منظور بررسی اجرای استراتژی جهانی مقابله با تروریسم برگزار شد، درسخنانی بااشاره به ابتکاررئیس جمهوری ایران در ترویج اعتدال و رد افراط گرایی وتصویب اجماعی آن ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ˈجهان علیه خشونت وافراط گراییˈ برضرورت مقابله با افراط گرایی وتروریسم و پیشبرد گفت و گوی متقابل واحترام آمیز تاکید نمود.

به گزارش ایرنا حسین قریبی اظهار کرد: در دو سال گذشته حملات تروریستی علیه جمهوی اسلامی ایران ادامه داشته است و برای نمونه به فعالیت های گروه های تروریستی در منطقه مرزی جنوب شرقی ایران وحمله به مرزبانان، حوادث تروریستی علیه اهداف دیپلماتیک کشورمان دربیروت، صنعا وپیشاور اشاره کرد.

وی تاکید کرد که تروریسم هیچ حد ومرزی نمی شناسد و افراط گرایان تحت تاثیر نابردباری و نفرت درمحیط های ناسالم وبا تحریک برخی حامیان خارجی، زندگی مسالمت آمیز ملت ها و غیر نظامیان بی گناه را هدف قرار می دهند.

قریبی درادامه گفت : جمهوری اسلامی ایران تاکنون هزینه زیادی در این زمینه پرداخته و 17 هزار قربانی ترور گواه روشن این امر می باشد.

نماینده کشورمان دربخش دیگری ازاظهارات خود تهیه یکجانبه فهرست دولت های حامی به اصطلاح تروریسم را مردود دانسته واینگونه اقدامات را مغایر با حقوق بین الملل و صرفا به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی دانست وافزود: سوء استفاده از نهادهای ناظر مالی بین المللی که به جای تقویت همکاری و ظرفیت سازی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اقدام به دسته بندی کشورها وبدنام کردن دولت های دیگر می کنند ازجمله مواردی است که تنها با انگیزه ها و مقاصد سیاسی دنبال می شود.

وی درپایان ضمن تاکید برضرورت مقابله جدی وفراگیر با تروریسم درهمه اشکال آن به موضوع فهرست سیاه گروه های تروریستی برخی کشورها وسازمان های منطقه ای اشاره کرد که به نحو شگفت آوری تبدیل به ابزار سیاسی شده است.

عضو نمایندگی کشورمان خارج کردن یک گروه بدنام ترویستی ومسئول شهادت و جراحت تعداد بیشماری ازشهروندان ایرانی از فهرست گروه های تروریستی را حاکی برخود دوگانه با موضوع و تفکیک تروریسم خوب از تروریسم بد دانست و گفت : بر اساس منافع کوتاه مدت برخی طرف ها صورت می گیرد وجامعه بین المللی باید برای کسب نتایج بهتر و پایدارتر در مقابله با تروریسم یک رویکرد واحد و یکپارچه در مبارزه با معضل تروریسم اتخاذ نماید.

اروپام 1908/1859
کد N334568