دیوید کامرون:

هیچ کس به یونکر برای ریاست کمیسیون اروپا رای نداده است

آمریکا اروپا

نخست وزیر انگلیس پیشنهاد پارلمان اروپا برای انتخاب نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ به ریاست کمیسیون اروپا را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا را متهم کرد با پیشنهاد دادن "ژان کلاود یونکر" برای ریاست کمیسیون اروپا برخلاف معاهده های اتحادیه اروپا عمل کرده است.

وی در مطلبی که برای روزنامه آلمانی "زود دویچه سایتونگ" نوشته است بر اساس معاهده های اتحادیه اروپا، پیشنهاد یک فرد به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اروپا تنها از سوی ریاست اتحادیه اروپا انجام می گیرد. به اعتقاد کامرون "هرمان وان رومپوی" می تواند گزینه مناسب برای این سمت را معرفی کند که این امر باید در نشست آتی سران اتحادیه اروپا در بیست و هفتم ژوئن (ششم تیر) مطرح شود.

به این ترتیب سران اتحادیه اروپا در مورد رئیس جدید کمیسیون اروپا به توافق می رسند و پس از آن پارلمان اروپا می تواند در این مورد رای گیری کند. این در حالی است که اکنون یونکر به عنوان گزینه مورد حمایت فراکسیون اکثریت پارلمان اروپا معرفی شده است.

به نوشته کامرون، یونکر هیچ جا نامزد این سمت نشده و کسی هم برای آن به وی رای نداده است. شهروندان اروپایی نیز که پای صندوق های رای رفته اند به نمایندگان مورد نظر خود در پارلمان اروپا رای داده اند نه رئیس کمیسیون اروپا. نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از این نوشته هشدار می دهد انتخاب احزاب مخالف اتحادیه اروپا، آینده این اتحادیه را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

وی با بیان این که اتحادیه اروپا یا باید تن به اصلاحات بدهد و یا به یک روند نزولی در آینده تن بدهد تاکید می کند انتخاب یونکر مشروعیت دمکراتیک اتحادیه اروپا تضعیف و کمیسیون اروپا را محل منازعات سیاسی می کند.