لوران فابیوس:

پیشروی گروه های افراطی حاکمیت عراق و ثبات منطقه ای را تهدید می کند

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که پیشروی گروه های افراطی حاکمیت عراق و ثبات منطقه ای را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای خواستار اقدامات فوری جهانی برای کمک به اوضاع عراق شد.

در این بیانیه آمده است: تحرکات اسلامگرایان افراطی حاکمیت عراق را تهدید می کند. وی خاطرنشان کرد که پیشروی دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به داعش تهدیدی برای وحدت و حاکمیت عراق است و همچنین تهدیدی خطرناک برای امنیت و ثبات منطقه محسوب می شود.

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه گفت: جامعه جهانی باید سریعا وضعیت عراق را مورد بررسی قرار دهد.