آخرین اخبار امنیتی عراق/

ائتلاف دولت قانون برخی سیاستمداران عراقی را حامی داعش توصیف کرد

آفریقا و خاورمیانه

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اقدام سه گروه سیاسی در تحریم نشست روز پنجشنبه پارلمان برای تصویبب حالت فوق العاده در عراق به سبب جنگ افروزی تروریستهای داعش را نشانه حمایت آنها از تروریسم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو ائتلاف دولت قانون، سه گروه سیاسی را که با تحریم نشست پارلمان مانع به حد نصاب رسیدن قانونی آن شدند، مدافع تروریسم توصیف کرد.

عبدالسلام المالکی خاطر نشان کرد ائتلاف ملی با تمام تشکلهایش در نشست پارلمان شرکت کرد، اما ائتلاف کردستان، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی و متحدون به رهبری اسامه النجیفی این نشست فوق العاده را که به بررسی اعلان حالت فوق العاده در عراق اختصاص داشت، تحریم کردند که سبب نرسیدن به حد نصاب قانونی شد.

وی گفت دولت اقدامات برنامه ریزی شده را که مبتنی بر قانون اساسی و قوانین کشور است همچون قانون مبارزه با تروریسم انجام خواهد داد.

المالکی تصریح کرد تروریسم در حال گسترش است و گروههای سیاسی که در نشست پنجشنبه شرکت نکردند، به عنوان مدافع تروریسم قلمداد می شوند.