وزیر کشور اسبق مصر از اتهام فساد مالی تبرئه شد

سیاسی

العادلی وزیر کشور مصر در دوران «حسنی مبارک»رئیس جمهوری مخلوع مصر از اتهام فساد مالی طی دوران وزارتش تبرئه شد.

«حبیب العادلی»وزیر کشور اسبق مصر از اتهام فساد مالی تبرئه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،منابع قضایی مصری گفتند که العادلی وزیر کشور مصر در دوران «حسنی مبارک»رئیس جمهوری مخلوع مصر از اتهام فساد مالی طی دوران وزارتش تبرئه شد.

العادلی در حال حاضر به اتهام دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011 در زندان به سر می برد.

کد N333281