خانه تکانی در قوه قضاییه ترکیه ادامه دارد

دادستانها

آنکارا - ایرنا - ˈشورای عالی قضات و دادستان های ترکیهˈ در ادامه ˈخانه تکانیˈ در قوه قضاییه این کشور ، محل خدمت دو هزار و 224 نفر از قضات و دادستان های را تغییر داد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در بخشنامه ای محل خدمت شمار بسیاری از دادستان ها و قضات مامور رسیدگی کننده به دعاوی مختلف و مهم و نیز محل خدمت قضات و دادستانهای برخی شهرهای مهم همانند آنکارا ، ازمیر و استانبول را تغییر داد.

این تعداد بیشترین میزان تغییر محل خدمت قضات و دادستانها در طول سالهای اخیر در ترکیه است .

در پی انجام عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، دولت آنکارا ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ را به تلاش برای براندازی با استفاده از منسوبان خود در قوه قضاییه متهم کرد.

در پی این عملیات، ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها که عالی ترین مرجع رسیدگی کننده به مسایل و نقل و انتقالات قضات و دادستانها است، تغییر و دولت آنکارا تغییراتی گسترده در ساختار شورا انجام و به ادعای مخالفان افراد نزدیک به خود را در این شورا قرار داد.

افزون بر قوه قضاییه پس از عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء محل خدمت بیش از 25 هزار نفر از نیروهای پلیس ترکیه نیز تغییر کرده است.

دولت آنکارا همچنین تغییراتی بسیار گسترده در سطح مدیران وزارت آموزش ملی و دهها وزارتخانه و نیز نهادهای مالی این کشور داده است.

خاورم**2012** 230**1651
کد N332926