سفیر ایران در شورای حقوق بشر: تروریسم را نباید به یک مذهب، ملیت، تمدن یا گروه و نژاد منتسب کرد

پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر نوشت:

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، با محکوم کردن تروریسم از آن بعنوان عامل نقض حقوق بین الملل،حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر یاد کرد و آن را عامل به خطر انداختن همگرایی و ثبات دولتها دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر محسن نذیری اصل که در ظرفیت ریاست جنبش غیر متعهدها در نشست بیست و ششم شورای حقوق بشر ذیل ماده 2 شورای حقوق بشر، «گزارش بروز شده کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» سخنرانی می کرد گفت: تروریسم را نباید تحت هیچ عنوان به یک مذهب، ملیت، تمدن یا گروه نژادی خاص منتسب نموده و همچنین نباید برای توجیه مبارزه با تروریسم از آن، جهت نقض حریم شخصی افراد، سوء استفاده نمود.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در ادامه سخنرانی خود در نشست افتتاحیه بیست و ششم شورای حقوق بشر و در مباحث عمومی مربوط به آخرین گزارش خانم ناوی پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شورای مذکور، ضمن محکوم نمودن تروریسم از آن بعنوان عامل نقض حقوق بین الملل،حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر نام برده و از آنرا عامل به خطر انداختن همگرایی و ثبات دولتها دانست.

رئیس جنبش غیر متعهدها در این نشست همچنین، ضمن همراهی با سخنان خانم کمیسر درخصوص وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم صهونیستی ، بویژه تخریب منازل فلسطینان، از جامه بین المللی خواست تا هر چه سریع تر با فشار بر این رژیم، مانع از تداوم روند غیر قانونی تخریب منازل فلسطینیان بعنوان عامل نقض اشکار حقوق بین الملل شد.

تاکید بر اهمیت و نقش کمک های فنی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جهت تحقق توصیه های مربط به سازکار بررسی دوره جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر)، از دیگر محورهای مورد اشاره در سخنرانی نذیری اصل بود.

نذیری در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت مبارزه با تبعیبض نژادی در کلیه اشکال آن، از لفاطی های سیاسی گروه ها و طیف های مختلف سیاسی در برخی از دولتهای کشورهای اروپای غربی که ریشه در احساسات نژاد پرستانه و نابردباری مذهبی آنان دارد، انتقاد کرد.

سفیر کشورمان در ژنو در پایان همچنین، با اشاره به اثرات سوء بحران اقتصادی و مالی جهان بر کشورها، بویژه بر کشورهای در حال توسعه، از آن بعنوان مانعی برای تحقق حق توسعه یاد نموده و ضمن تاکید بر ضرورت انجام اقدام های نتیجه بخش توسط شورای حقوق بشر با هدف تحقق حق توسعه، از عدم توجه کافی کمیسر عالی در گزارش خود به مبحث مذکور، ابراز تاسف نمود. ایشان در پایان ابراز امیدورای کرد تا حق توسعه در یک حالت متوازن و جامع که تضمین کننده حقوق بنیادین افراد باشد، انجام گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر بیست و ششمین نشست سالانه شورای حقوق بشر از روز سه شنبه آعاز شد و تا سه هفته دیگر در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهد یافت.

4949

کد N332787