آخرین تحولات امنیتی عراق/

تشکیل یگان امنیتی توسط مردم استان ذی قار برای مواجهه با تروریستها

آفریقا و خاورمیانه

مردم استان ذی قار یک یگان امنیتی برای کمک به ارتش عراق در مواجهه با گروههای تروریستی تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، مقامات محلی در استان ذی قار (جنوب بغداد) از تشکیل یک یگان امنیتی با حضور مردم این استان خبر دادند.

این یگان امنیتی برای کمک به ارتش عراق در مواجهه با گروههای تروریستی تشکیل شده و تجهیزات نظامی متعدد را در اختیار آنها قرار داده است.

مردم استان ذی قار با تاکید بر اینکه هم اکنون امنیت در عراق اصلی ترین و حیاتی ترین مسئله است، به طور گسترده برای پیوستن داوطلبانه به ارتش اعلام آمادگی کرده اند.