عراقچي در پايان مذاكرات با روسيه:

تبادل نظر ايران و روسيه در موضوع هسته اي مستمر بوده است