بان کی مون خواستار آزادی اتباع ترکیه در عراق شد

آمریکا اروپا

دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری اتباع ربوده شده ترکیه در عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری اتباع ربوده شده ترکیه در عراق شد.

وی با اشاره به اصل مصونیت کنسولی و دیپلماتیک گفت : 49 تبعه ربوده شده ترکیه از کنسولگری این کشور در موصل باید بدون قید و شرط و سالم آزاد شوند.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بان کی مون تصرف کنسولگری ترکیه در موصل و ربوده شدن سرکنسول ، کارکنان کنسولگری و دیگر اتباع ترکیه را به دست گروه های افراطی به شدت محکوم کرده است.