داعش ثروتمندترین گروه تروریستی جهان شد

آفریقا و خاورمیانه

داعش با سرقت 429 میلیون از بانک اصلی موصل به ثروتمندترین گروه تروریستی جهان تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبر 24 ترکیه، تروریست های داعش پس از تسلط بر شهر موصل، سرگرم غارت اموال دولتی و بانکی این شهر هستند. بر اساس این گزارش بانک اصلی موصل از جمله مکان هایی است که مورد این چپاول قرار گرفته است.

گفته می شود داعش اکنون با به دست آوردن مبلغ 429 میلیون دلار وجه نقد موجود در این بانک، اکنون به ثروتمندترین گروه تروریستی در جهان تبدیل شده است. در همین رابطه "آثیل نجیفی" استاندار استان نینوا با تایید این خبر گفت این بانک مبلغی معادل 429 میلیون دلار موجودی داشته است.

وی در ادامه از نیاز این منطقه به کمک ارتش ترکیه برای مقابله با تروریست های داعش خبر داد.