ولایتی هفته آینده به چین می رود

سایر حوزه ها

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک، با هدف گسترش سطح روابط و تبادل نظر پیرامون مسائل علمی و فرهنگی به چین سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به دعوت رییس آکادمی علوم اجتماعی چین، در راس هیاتی علمی - فرهنگی هفته آینده به این کشور سفر خواهد کرد.

بنابراین گزارش؛ دیدار با برخی از مقامات ، بازدید از مهمترین مراکز علمی و تحقیقاتی در پکن و شانگهای ، سخنرانی در جمع نخبگان و اندیشمندان چینی ، دیدار و نشست خبری با رسانه های برگزیده از دیگر برنامه های سفر رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به چین است.

این سفر با هدف گسترش سطح روابط و تبادل نظر پیرامون مسائل علمی فرهنگی میان دو کشور صورت می گیرد.