برگزاری نمایشگاه چالش های محیط زیستی در حیاط دولت/ اعطای پیراهن محیط بانی به اعضای هیأت دولت

دولت

نمایشگاه چالش های محیط زیستی به مناسبت هفته محیط زیست در محوطه دولت برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه چالش های تالاب های ایران و محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست برای اعضای هیأت دولت به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه تصاویری از دریاچه هامون، دریاچه ارومیه و مجموعه ای از تالاب های کشور به تصویر کشیده شده است. همچنین مشکلات محیط زیست مانند انقراض شیر ایرانی و گونه های در خطر انقراض مانند گوزن ایرانی، یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در معرض دید هیأت وزیران قرار گرفته است.

همچنین در این نمایشگاه چالش های مباحث توسعه ای نظیر راه و صنعت که بر روی محیط زیست آثار منفی دارند به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه پیراهن تیم ملی فوتبال اعزامی به جام جهانی منقش به یوزپلنگ ایرانی و همچنین تصاویری پلنگ ایرانی گوزن ایرانی فلامینگو و پرنده های تالابی به نمایش گذاشته شده است.

بنا بر این گزارش به هر یک از وزیران و اعضای هیأت دولت که از این نمایشگاه دیدن می کنند لباس محیط بانی افتخاری اعطا می شود.