اخبار تحرکات داعش/

دیدار حکیم و جعفری/تاکید بر بازنگری در راهبردهای امنیتی عراق

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با رئیس ائتلاف اتحاد ملی دیدار و بر ضرورت بازنگری در راهبردهای امنیتی عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف اتحاد ملی در بغداد دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت بازنگری در راهبردهای امنیتی عراق تاکید شد.

عمار حکیم بر اهمیت اعتماد به استراتژی صحیح استراتژی که به حل مشکلات امنیتی و توسعه ای در عراق منجر شود تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: وضعیت کنونی عراق اقتضا می کند که در سیاست های امنیتی بازنگری کنیم و افسران امنیتی که در این زمینه کوتاهی می کنند محاکمه شوند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین بر ضرورت تشکیل فوری دولت در چارچوب قانون اساسی تاکید کرد.

از سوی دیگر ابراهیم الجعفری نیز حوادث موصل را تاسف بار و غم انگیز توصیف و اعلام کرد: حوادث موصل تهدیدی برای ملت و حاکمیت عراق و منابع آن به شمار می رود.

وی از کشورهای همسایه عراق خواست که مرزهای خود با عراق را کنترل کنند.