پلیس شیلی با دانشجویان معترض درگیر شد

سیاسی

سازمان‌های مسئول اعلام كرده‌اند كه حدود 80 هزار نفر در این تظاهرات شركت داشته و از رئیس‌جمهوری شیلی خواستند برای بهبود وضعیت نظام آموزشی كشور اقدامی جدی انجام دهد.

پلیس شیلی برای متفرق كردن تظاهرات دانشجویانی كه در اعتراض به وضعیت نظام آموزشی به خیابان‌ها آمده بودند، به استفاده از گاز اشك‌آور و ماشین‌های آب‌پاش متوسل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، این دانشجویان كه خواستار اصلاحات در بخش آموزش هستند، در خیابان‌های سانتیاگو  تجمع كرده بودند.

در جریان این تظاهرات عده زیادی زخمی و بازداشت شدند.

سازمان‌های مسئول اعلام كرده‌اند كه حدود 80 هزار نفر در این تظاهرات شركت داشته و از «میشل باشله» رئیس‌جمهوری شیلی خواستند برای بهبود وضعیت نظام آموزشی كشور اقدامی جدی انجام دهد.

کد N330589