مجلس با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا موافقت کرد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم انتقادات، با لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی به مدت 2 سال موافقت کردند تا ستاد کل نیروهای مسلح ظرف یک سال آینده لایحه یک آهنگ سازی قانون استخدام کل نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی را ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک در خصوص لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

تعداد زیادی از نمایندگان با اعلام تذکر و اخطار مخالفت خود را با تمدید مدت اجرای آزمایشی این قانون اعلام کردند. آنها معتقد بودند دولت باید طی دو سال گذشته این قانون را برای دائم شدن به مجلس ارائه می داد و این کار دولت مخالف قانون اساسی است.

اما لاریجانی رئیس مجلس به رغم اینکه معتقد بود که دولت باید طی دو سال گذشته برای دائمی شدن این قانون اقدام می کرد هیچ یک از این تذکرات و اخطارها را وارد ندانست.

احمد امیرآبادی سخنگوی کمیسیون مشترک با اشاره به بررسی این لایحه گفت:  ستاد کل نیرو های مسلح در حال تنظیم لایحه ای برای یک آهنگ سازی قوانین استخدامی نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی است. لذا کمیسیون یک سال به ستاد کل نیروهای مسلح و دولت اجازه داد که این لایحه را تنظیم کند و تا آن زمان مدت آزمایشی اجرای قانون استخدام نیروی انتظامی را تمدید کرد.

پس از توضیحات امیرآبادی، نمایندگان با 153 رای موافق، 15 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی موافقت کردند.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه مقرر کردند مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب اسفندماه سال 1382 به مدت 2 سال تمدید شود.

بر اساس تبصره این ماده دولت موظف شد برای دائمی شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را ظرف یک سال از تاریخ تصویب آن به عمل آورد.