اعلام آماده باش پلیس ترکیه برای مقابله با تحرکات داعش

آمریکا اروپا

رسانه های ترکیه از هشدار پلیس به تمام بخشها و دوایر دولتی در زمینه تحرکات داعش و انجام حملات انتحاری این گروه تروریستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های ترکیه گزارش دادند که مدیریت کل اداره پلیس این کشور در نامه ای به تمام بخشها و دوایر دولتی به خصوص سفارت ها و نمایندگی کشورهای خارجی درباره تحرکات داعش هشدار داده است.

مدیریت کل اداره پلیس اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده عاملان انتحاری وابسته به گروه داعش از منطقه کوههای بلعاس در شرق حما وارد ترکیه شده اند.

در این گزارش آمده است که احتمال حمله انتحاری در کل کشور ترکیه به خصوص نمایندگی کشورهای خارجی، فرودگاه مناطق حساس، مراکز خرید، میدان های شهر، وسایط حمل و نقل عمومی، دوایر دولتی و همچنین مناطقی که با حجم بالای جمعیت مواجه هستند، وجود دارد.

مدیریت کل اداره پلیس ترکیه همچنین تصویر فرد مورد نظر را منتشر کرده اما از اعلام اسم این فرد خودداری کرده است.