سفر دستیار ویژه بان‌کی‌مون به ایران برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به سوریه

سیاست خارجی

در تماس تلفنی والری آموس، دستیار ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران، موضوع ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به سوریه مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر خارجه ایران و دستیار ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به سوریه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی والری آموس، دستیار ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران، موضوع ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به سوریه مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

خانم آموس برای هماهنگی بیش‌تر به تهران سفر خواهد کرد.

کد N330143