پدر داماد احمدی نژاد: دیگر احمدی نژاد اسمی از مشایی نمی برد/ اگر نامزد ریاست جمهوری شود رای دارد

احمد خورشیدی پدر داماد احمدی نژاد به روزنامه آرمان گفت:

*بعضي از دوستاني كه احمدي نژاد براي دولتش انتخاب كرده بود در رده‌هاي پايين‌تر بودند، وزيراني كه ضعيف بودند، ولي بالاخره مردم به يك تفكري راي داده بودند كه آن تفكر پركار بودن مسئولان را طلب مي‌كرد و معتقد به اصول انقلاب بودن را. اين را مردم راي داده بودند، آقاي احمدي‌نژاد هم آدم‌هايي كه انتخاب كرده بود همين‌طور بودند.

* دولت آقاي روحاني خيلي راحت است، اختياراتي كه الان بزرگان كشور به او داده‌اند و حمايت‌هايي كه مي‌كنند حمايت‌هاي خيلي خوبي است، مردم خيلي دارند حمايت مي‌كنند.

*مساله مذاكره با آمريكا از سوي دولت آقاي روحاني نيست بلكه از دولت قبل است. دولت قبل سه بار رفتند با آمريكايي‌ها نشستند، مذاكره كردند، آقاي صالحي هم مي‌رفت. آقاي روحاني الحمدا... خيلي خوب از پس منتقدين بر مي‌آيد.

*هم افكارسنجي‌هايي كه خود بچه‌هاي اصلاح‌طلب انجام مي‌دادند و هم كامنت‌هايي كه در سايت‌هاست، بيانگر خيلي مسائل است. يك سايتي دارد آقاي فاتح كه ايشان مسئول اطلاع‌رساني ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي بود، به نام شفقنا. يك افكارسنجي مي‌كند، سوال اين است كدام رئيس‌جمهور موفق‌تر ارزيابي مي‌شود؟ آقاي احمدي‌نژاد اول است، با اختلاف زيادي آقاي خاتمي دوم است، بعد آقاي هاشمي و چهارم آقاي روحاني با راي خيلي كم. اين سايت خود بچه‌هاي اصلاح‌طلب است يا يكي از نهادهاي معتبر يك نظرسنجي از بين 30 هزار مخاطب در 53 دانشگاه، راجع به محبوبيت آقاي احمدي‌نژاد و آقاي روحاني انجام داده است كه آقاي احمدي‌نژاد هفت برابر آقاي روحاني محبوبيت دارد! چه مي‌شود اين اتفاقات پيش مي‌آيد؟ خيلي مسائل وجود دارد.

 

*آقاي احمدي‌نژاد كه من مي‌شناسم نسبت به انقلاب تعصب ويژه‌اي دارد، اسلام برايشان مهم است و اينكه كشورش چه مي‌شود مهم است، اين آدم بدون برنامه نخواهد شد. ايشان به عنوان يك آدم سياسي مثل ديگران، داراي طرفداران و مخالفيني است. الان آقاي زيباكلام مي‌گويد ايشان 10 ميليون راي دارد ولي من بيش از اين مي‌دانم و اكثر روستاييان و شهرهاي كوچك و بسياري از نخبگان آقاي احمدي‌نژاد را مثبت مي‌دانند و بعيد مي‌دانم براي مجلس ايشان بيايد، شايد اطرافيانش را معرفي وحمايت كند.ولي براي رياست‌جمهوري به نظر من احتمالش خيلي بالاست كه ورود پيدا كند.

[span lang='FA']
* علت كنار كشيدن تعداد قابل توجهي از اصولگراها از حمايت آقاي احمدي‌نژاد، مشايي بود، الان مي‌بينم آقاي احمدي‌نژاد خيلي اسمي از آقاي مشايي نمي‌برد و دفتر كارش از او جدا شده است و حداقل ارتباط سياسي كه آن موقع بوده كمرنگ‌تر شده است. وضعيت اصولگراها مثل قبل نيست، قبلا دولت دستشان بود، احساس قدرت داشتند الان اينطور نيست.
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N329950