استعفای مسئولانه

تصادف قطار,وزارت راه و شهرسازی

«شگفتی» یکی از عناصر خبر است . طبعا خبرهایی که واجد این ویژگی باشند بیشتر دیده می شوند و در جایگاه های تیتری مهم، جاخوش می کنند..


دیروز اعلام شد در پی سانحه ریلی اخیر، مدیرکل راه آهن شاهرود استعفا کرده است . این واکنش چنان در مملکت ما نادر و بلکه بی سابقه است که واجد همان ویژگی شگفتی است.

قصور در انجام مسئولیت ها و سهل گیری امور خطیر بویژه در حوزه هایی که به جان و امنیت انسانها مرتبط است به جای خود، اما باید از مسئولان وزارت راه و شهرسازی قدردانی کرد که با روشن کردن اولین چراغ به دنبال فرهنگ سازی « استعفای مسئولانه» هستند .

در کنار این خبر ، برکناری چند مسئول دیگر نیز اعلام شد . این واکنش سریع تا حدی التیام بخش افکار عمومی است ضمن آن که از اهتمام دستگاه به پالایش درونی حکایت می کند . یعنی پیش از ورود دستگاه های دیگر و قبل از آن که کمیته های حقیقت یاب تشکیل شود- که معمولا بدلیل طولانی شدن و محافظه کاری، نهایتا به محکومیت یک سرباز وظیفه می انجامد !

 

 

کد N329884