در صحن علنی مجلس صورت گرفت:

مجوز مجلس به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تعیین تعرفه های خدمات تجارت الکترونیکی

مجلس

در ماده واحده لایحه یاد شده ‌آمده است: به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد اقدام کنند و وجوه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با مجوز تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، جزئیات لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بررسی کردند.

در این میان محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف عبارت "به عنوان درآمد اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود" را مطرح کرد که نمایندگان با 122 رأی موافق، 7 مخالف و 18 ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با حذف این عبارت موافقت کردند.

گفتنی است در ادامه ماده واحده لایحه مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 117 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با این ماده واحده موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه یاد شده ‌آمده است: به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد اقدام کنند و وجوه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

تبصره: انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد

کد N328523