احمد معیتیق:

تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی لیبی را می پذیرم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر لیبی تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور درباره غیرقانونی بودن کابینه خود را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد معیتیق نخست وزیر لیبی اعلام کرد که به تصمیمات دادگاه عالی قانون اساسی در لیبی درباره غیرقانونی بودن کابینه احترام می گذارد.

وی گفت: من به تصمیم دستگاه قضایی احترام می گذارم و از آن فرمانبرداری می کنم و امیدوارم که نفع برنده اصلی ملت لیبی باشند.

شایان ذکر است که دادگاه عالی قانون اساسی انتخاب احمد معیتیق را غیرقانونی دانست. عبدالله الثنی نخست وزیر موقت از سپردن امور به معیتیق خودداری کرده بود. اعضای پارلمان لیبی وی را انتخاب کرده بودند.