محلب مامور تشکیل کابینه دولت جدید مصر شد

محلب,نخست وزیر

تهران – ایرنا – شبکه تلویزیونی دولتی مصر اعلام کرد که ˈعبدالفتاح السیسیˈ رییس جمهوری مصر روز دوشنبه با ابقای ˈابراهیم محلبˈ نخست وزیر این کشور در مقام خود، از وی خواست دولت تازه ای تشکیل دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره به نقل از مقام های رسمی و رسانه های این کشور، انتظار می رود وزیران متصدی مقام های اصلی مانند دارایی در دولت تازه نیز در مقام خود باقی بمانند.

با این حال هنوز معلوم نیست که نام اعضای هیات دولت تازه در چه هنگامی اعلام خواهد شد.

محلب چند ساعت پیش استعفای دولت خود را به سیسی ارایه کرده بود.

Abdel Fattah al-Sisi , Ibrahim Mehleb

خاورم**1486** 1010
کد N327023