ابراز تردید روسیه درباره احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین

آمریکا اروپا

نماینده روسیه درسازمان ملل متحد درباره احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین ابراز تردید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد درباره احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین ابراز تردید کرد.

وی در مصاحبه ای با کانال یک روسیه در این خصوص گفت: این سوال با انگیزه سیاسی مطرح می شود تا واکنش همه دیده شود. این موضوع بستگی به رضایت دولت کی یف دارد و باید دید آیا آنها که خواستار ادامه عملیات نظامی در شرق هستند با این مسئله موافقت خواهند کرد یا خیر.

نماینده روسیه در ادامه گفت: هرچند از نظر تئوریک شورای امنیت می تواند بدون رضایت دولت ملی اقدام به اعزام نیرو کند اما این یک سناریوی غرواقعی برای اوکراین است.