انتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان بار دیگر به تاخیر افتاد

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه امروز برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید توسط پارلمان، انتخابات رییس‌جمهوری را به 18 ژوئن موكول كرد.

انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان توسط پارلمان این كشور بار دیگر به تاخیر افتاد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه امروز برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید توسط پارلمان، انتخابات رییس‌جمهوری را به 18 ژوئن موكول كرد.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز پارلمان 59 قانون‌گذار شركت داشتند و نمایندگان جریان هشت مارس از شركت در این جلسه خودداری كرده بودند.

این ششمین بار است كه پارلمان لبنان در انتخاب رئیس‌جمهوری جدید این كشور ناكام می‌ماند.

برای كسب سمت ریاست‌جمهوری لبنان كسب دو سوم آرای نمایندگان یعنی حداقل 86 رای لازم است.

کد N326533