تکذیب حضور پروفسور سمیعی بر بالین آیت الله مهدوی کنی

سایر حوزه ها

یکی از اعضای تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی حضور پروفسور سمیعی بر بالین آیت الله مهدوی کنی را شایعه خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اعضای تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات در رسانه ها مبنی بر حضور پرفسور سمیعی بر بالین آیت الله مهدوی کنی گفت: حضور پرفسور سمیعی بحثی بود که در خانواده آیت الله مهدوی مطرح شد و قطعی نیست و در حد شایعه می باشد.

ابراهیم انصاریان داماد آتی الله مهدوی نیز حضور پرفسور سمیعی بر بالین آیت الله مهدوی کنی را تکذیب کرد.