گلزاری در ششمین جشنواره جوان سرباز:

گرایش به مواد مخدر و فرقه های نو ظهور به دلیل ماندن جوانان در دوران بچگی است

نیروهای مسلح

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: مدیریت در کشور باید از مسیر منظم انتخاب افراد جلو برود که در این مسیر باید مجلس و دولت وارد عمل شوند.  

به گزارش خبرنگار مهر،محمود گلزاری معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ششمین جشنواره جوان سرباز که از صبح امروز در تالار وزارت کشور در حال برگزاری است با اشاره به این که جوانی مهمترین دوره زندگی و شادابی انسان است گفت:  جوانان سرباز ما و مسئولان بدانند که سربازی دوره سازندگی انسان است به طوری که شخصیت انسان در این دوره شکل می گیرد.

وی با بیان این که بخش زیادی از مشکلات کشور در شرایط فعلی به خاطر عدم مسئولیت پذیری جوانان ما است افزود: افزایش میانگین طلاق 8 تا 20 درصد ، خشونت در جامعه، گرایش جوانان به فرقه های نوظهور و افزایش گرایش به مواد مخدر به دلیل ماندن جوانان در دوران بچگی است اما سربازی یعنی تمرین برای ورود به زندگی جدید و کسب مسئولیت.

گلزاری با اشاره به اینکه  در حوزه  مدیریت مشکلات بسیاری داریم گفت: کشور ما منابع زیادی دارد اما ضعف مدیریتی باعث شده که نتوانیم از این ظرفیت ها به درستی استفاده کنیم از این رو باید مدیریت در مسیر منظم خود جلو رفته و برای این کار دولت و مجلس وارد عمل شوند.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی دوران سربازی ادامه داد: باید این دوره آسیب شناسی شود تا این گونه تصور نشود که مدت خدمت سربازی سربازان به منزله هدر رفتن عمر آنها است.