اعضای هیأت رئیسه 6 کمیسیون مجلس انتخاب شدند

مجلس

انتخابات اعضای هیات رئیسه در دستور کار جلسه امروز عصر کمیسیون های صنایع و معادن،کشاورزی،اقتصادی، قضایی وحقوقی، عمران و امنیت ملی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز عصر انتخابات هیات رئیسه برخی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی انجام شد و بر اساس این انتخابات برای یک سال آینده رئیس، نواب رئیس و دبیران کمیسیون های صنایع و معادن،کشاورزی،اقتصادی، قضایی وحقوقی، عمران و امنیت ملی انتخاب شدند.

کمیسیون امنیت ملی: بروجردی رئیس و دستغیب و حقیقت‌پور نواب رئیس

 اعضای هیأت رئیسه  کمیسیون امنیت ملی امروز مشخص شدند و بر اساس این انتخابات ‌علاء‌الدین بروجردی به‌عنوان رئیس، احمدرضا دستغیب به‌عنوان نایب رئیس اول، منصور حقیقت‌پور به‌عنوان نایب رئیس دوم، سیدحسین نقوی حسینی به‌عنوان سخنگو،  سیدباقر حسینی دبیر اول و  محمد اسماعیلی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس: رحمانی رئیس باقی ماند

 همچنین انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار روز یک‌شنبه این کمیسیون قرار گرفت و  طبق این انتخابات رضا رحمانی  نماینده  مردم تبریز، اسکو و آذر شهر به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد  و در سمت خود باقی ماند.

عزیز اکبریان و محمدرضا خانمحمدی  به عنوان نواب رئیس، روح الله عباسپور سخنگو، الیاس طاهری به جای الله وردی دهقانی  و سید محمد بیاتیان نیز به عنوان دبیران هیات رئیسه کمیسیون  صنایع ومعادن مجلس انتخاب شدند.

کمیسیون کشاورزی: تکیه مجدد رجایی بر صندلی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بنابراین گزارش در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی  عباس رجایی نماینده مردم اراک و کمیجان برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی انتخاب و در سمت خود باقی ماند.

همچنبن ناصر صالحی‌نسب وغلامرضا نوری قزلجه به عنوان نواب رئیس، محمدمهدی برومندی سخنگو،محمداسماعیل نیا و سیدمحمد سادات ابراهیمی  به عنوان دبیران هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس مجلس انتخاب شدند.

کمیسیون اقتصادی: فتحی پور رئیس و ندیمی و موسوی لارگانی نواب رئیس

بر همین اساس انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و فتحی پور رئیس، ندیمی به عنوان نایب رئیس اول، موسوی لارگانی نایب رئیس دوم، رحیم زارع سخنگو، اربابی دبیر اول و عبدالکریم رجبی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.

کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس: رومیانی، اخوان‌بی‌طرف و غضنفرآبادی اعضای جدید هیات‌رئیسه

همچنین انتخابات هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتخاب شدند و براساس این انتخابات و اللّهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت به عنوان رئیس و موسی غضنفرآبادی نماینده بم و محمد رزم به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و نیره اخوان نماینده اصفهان به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم و میرهادی قره‌‌سیدرومیانی نماینده تبریز به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی انتخاب شدند.

کمیسیون عمران مجلس: هاشمی رئیس و آرامی سخنگو

بنابراین گزارش در انتخابات هیات رئیس کمیسیون عمران سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران به عنوان رئیس این کمیسیون در سمت خود باقی ماند و محمدرضا رضایی کوچی و عبدالکریم حسین زاده به عنوان نواب رئیس منصور آرامی سخنگو، محمد فیروزی و علی نعمت چهاردولی نیز به عنوان دبیران هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس انتخاب شدند.