لاریجانی در جمع نمایندگان و كارمندان جانباز مجلس:

بصیرت از طریق روحیه جهادی حاصل می‌شود

مجلس

یکی از افتخارات مجلس این است که این تعداد از کارمندان و نمایندگانش دردفاع مقدس حضور چشمگیر داشته اند وبه افتخار جانبازی نائل آمده‌اند.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بصیرت از طریق روحیه جهادی حاصل می شود و بخش نازلی از طریق خواندن و مطالعه بدست می آید آن هم معرفت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی لاریجانی در دیدار با نمایندگان و کارمندان جانباز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از افتخارات مجلس این است که این تعداد از کارمندان و نمایندگانش دردفاع مقدس حضور چشمگیر داشته اند وبه افتخار جانبازی نائل آمده اند.

وی با بیان اینکه حرکت جهادی جامعه را پویا و زنده می کند اظهار کرد: مدیریت جهادی نیازمند به نیروی انسانی است که جهاد را تجربه کرده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بصیرت از طریق روحیه جهادی حاصل می شود و بخش نازلی از طریق خواندن و مطالعه بدست می آید آن هم معرفت است.

لاریجانی اسارت را به عنوان میدان مجاهدتی علاوه بر دفاع مقدس دانست وگفت: افتخار ما این است که در کنار ایثارگران و جانبازان مجلس کار می کنیم.

در ادامه این مراسم از نمایندگان و کارمندان جانبازان مجلس قدردانی شد.

کد N324415