در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد:

سؤال ملی 42 نماینده از وزیر اطلاعات در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی

مجلس

سؤال ملی 42 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی اعلام وصول شد.

سؤال ملی 42 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی اعلام وصول شد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سؤال ملی 42 نماینده از وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی

- انصراف سؤال آقایان اکبریان، کولیوند و کیایی نژاد از وزیر کشور در خصوص عدم برخورد جدی با باندهای مواد مخدر

- انصراف سؤال آقایان عباسپور، نقوی حسینی، نعمتی و بیاتیان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت اقدامات غیر کارشناسی بر خلاف مصالح صنعت به ویژه در حوزه صنایع کوچک.

کد N323922