عضو شورای روابط خارجی اروپا در گفتگو با مهر:

توافق هسته ای "اهداف استراتژیک" ایران و غرب را تامین می کند/اوباما اجازه انحراف مذاکرات توسط اسرائیل را نمی دهد