امیرعبدالهیان عازم مصر شد

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان به منظور شرکت درمراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی ، رئیس جمهور جدید مصر عازم این کشور شد .

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبدالهیان ، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به منظور شرکت در مراسم تحلیف  عبدالفتاح السیسی ، رئیس جمهور جدید مصر عازم این کشور شد .

سفر امیرعبدالهیان به مصر یک روزه است.

مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مصر قرار است امروز در قاهره برگزار شود.