بر اساس اعلام وزارت امورخارجه؛

ایران روادید کار اتباع افغانستان را تمدید کرد

سیاست خارجی

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و رفع موانع موجود، دولت افغانستان بتواند زمینه بازگشت این عزیران به موطن خود را فراهم نماید.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه از تمدید روادید کار اتباع افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، وی تأکید کرد: با توجه به درخواستهای مکرر و رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در راستای سیاست همیشگی حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت دوست و برادر افغانستان، همچنین مقتضیات موجود و درک شرایط دشوار این کشور در آستانه برگزاری انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی ایران مدت اعتبار روادید اتباع کشور افغانستان را که دارای روادید کار هستند از تاریخ پایان اعتبار آن در خرداد ماه 1393 به مدت شش ماه تمدید می نماید.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و رفع موانع موجود، دولت افغانستان بتواند زمینه بازگشت این عزیران به موطن خود را فراهم نماید.

کد N323246