در جلسه امروز فراکسیون رهروان مطرح شد؛

انتقاد از عدم تحرک جدی دولت جهت اشتغال و تامین نیاز واحدهای تولیدی کشور

مجلس

یک عضو فراکسیون رهروان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: عدم تحرک جدی دولت جهت ایجاد اشتغال و تامین نیازهای واحدهای تولیدی دامنه رکود را بیشتر کرده که این یکی از نگرانی های جدی نمایندگان است.

اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره جلسه امروز این فراکسیون اظهار داشت: یکی از محورهای جلسه امروز گزارش سفر هیات پارلمانی مجلس شورای اسلامی به سوریه و ارزیابی موضع سیاسی، انتخاباتی و شرایط این کشور در انتخابات ریاست جمهوری بود.

وی به یکی دیگر از محورهای جلسه فراکسیون رهروان اشاره کرد و گفت: در خصوص شرایط اقتصادی کشور با توجه به عدم تحرک جدی دولت جهت ایجاد اشتغال و تامین نیاز واحدهای تولیدی که دامنه رکود بیشتر شده است مورد نگرانی جدی اعضا بود.

به گفته جلیلی عدم تحرک جدی دولت در ایجاد اشتغال نابسامانی های جدی در حوزه های انتخابیه نمایندگان ایجاد کرده است.