کناره گیری بن الیعازر از نامزدی ریاست رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

نامزد اصلی حزب کار رژیم صهیونیستی در انتخابات ریاست این رژیم کناره گیری خود را از انتخابات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در فاصله چند روز مانده به آغاز انتخابات ریاست رژیم صهیونیستی "بنیامین بن الیعازر" از نامزدی این انتخابات کناره گیری کرد. وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نامزد اصلی حزب کار به ریاست "اسحاق هرتسوگ" در انتخابات ریاست این رژیم به شمار می رفت.

تصمیم بن الیعازر در کناره گیری از این انتخابات یک روز پس از بازجویی پلیس از وی در خصوص اتهام دریافت مبالغ غیرقانونی برای اهداف نامعلوم اتخاذ می شود. انتخابات ریاست رژیم صهیونیستی قرار است روز دهم ژوئن (بیستم خرداد) برگزار شود.