بازگشت اعضای تیم مذاکرات محرمانه امریکا با ایران در عمان به میدان/اعزام برنز و سالیوان برای گفتگوی مستقیم با مقامات ایران به چه معناست؟

کد N322808