هیات های ایران و آمریکا 19 خرداد در ژنو دیدار می کنند

سیاست خارجی

به منظور رایزنیهای سیاسی تا قبل از شروع دور بعدی مذاکرات با کشورهای گروه 1+5 که قرار است در تاریخ 26 خرداد در وین از سرگرفته شود، گفتگوهای دو جانبه بین هیئت ایرانی و برخی کشورهای گروه 1+5 در سطح معاونین وزیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این چارچوب طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 خرداد گفتگوهای دوجانبه با هیئت آمریکائی در ژنو و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 خرداد، با هیئت روسی در رم برگزار می شود.

ملاقات با برخی هیئت های دیگر نیز در دست تنظیم است.