5.5 میلیون کودک در جهان قربانی برده داری نوین هستند

آمریکا اروپا

نتایج بررسی های یک سازمان حقوق بشری نشان می دهد در حال حاضر 21 میلیون نفر از جمله 5.5 میلیون کودک به کارهای سخت و طاقت فرسا مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، گزارشی که سازمان حقوق بشری " terre des hommes" به تازگی منتشر کرده حاوی آمارهای نگران کننده ای از وضعیت برده داری در قرن بیست و یکم است. بر این اساس 21 میلیون نفر در جهان که 5.5 میلیون نفر از آنان کودک هستند، قربانی کار اجباری و بهره کشی هستند.

این سازمان با ابراز نگرانی از وخیم تر شدن این اوضاع بر لزوم مقابله با فقر و بیماری در خانواده های قربانی برده داری نوین تاکید کرد. این در حالی است که کسانی که از این افراد بهره کشی می کنند سالانه معادل 150 میلیارد دلار درآمد دارند. طبق این گزارش بیشترین افرادی که به کار اجباری و سخت مشغول اند در کشورهای هند، موریتانی، پاکستان و نپال زندگی می کنند.

از جمله عواملی که به گسترش کار اجباری در بین کودکان و جوانان و بهره کشی از آنان منجر می شود، مهاجرت و بی خانمان شدن است. نویسندگان این گزارش در پایان خواستار اجرایی شدن کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از حقوق افراد به ویژه کودکان در برابر کار اجباری و گسترش همکاری های بین المللی برای مقابله با این معضل شده اند.