در گفت و گوی زنده تلویزیونی مطرح شد: سکوت درباره تعلل احمدی نژاد در خصوص حجاب

بدحجابی,حجاب,محمود احمدی‌نژاد,دولت دهم,دولت نهم

در یک برنامه زنده تلویزیونی که درباره «حجاب و عفاف، جامعه امروز و راهکارها» پخش شد بدون اینکه اسمی از دولت احمدی نژاد بیاید یکی از حامیان رئیس جمهور سابق به اهمال دولت سابق در این باره اشاره کرد.

به گزارش خبرآنلاین، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس و از حامیان محمود احمدی نژاد در این برنامه گفت:« از سال 84 که راهکارهای توسعه عفاف و حجاب عملی شده دستگاه های مختلف می آمدند و تعهد می دادند که این بخشنامه را در دستگاه مطبوع خود عملی نمایند. اما چرا این راهکارها عملی نمی شود؟ به دلیل اینکه برخی از مسولین می گویند خبری نیست! این در حالی است که خیلی از مسولین حتی یک بارهم این راهکارها را مطالعه نکرده اند.»

وی ادامه داد:«ما نمی توانیم بگوییم حجاب تجربی و ذائقه ای است. حجاب تعریف شده و شاخصه های آن هم توسط قرآن مشخص شده است. بنابر این یا کسی باحجاب است یا حجاب ندارد.»
پیشگاهی فر عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی اظهار داشت:«از سال 84 که سیاست عفاف و حجاب صادر شد، مسائلی به دستگاه ها ابلاغ شد که باید در این راستا اقداماتی انجام می دادند اما به دلیل ناکارآمدی دستورالعمل ها این اتفاق به خوبی نیفتاد و نتوانست باعث تحکیم عفاف و حجاب در کشور شود.»

/2727

کد N320582